بینایی

بینایی

اپتیک

اپتیک

عینک سازی

عینک-سازی

فیلم های آموزشی

cd-864402_960_720

جزوه های آموزشی کاوشگر

۱۵ / ۰۷ / ۱۳۹۵
123

مبانی ساخت عینک های طبی

سطح: دوره مقدماتی تنظیم: محمدعلی انصاری نکو – جعفر انصاری نکو سال انتشار: ۱۳۹۴
۱۵ / ۰۷ / ۱۳۹۵
12345

آشنایی با سیستم اپتیکی چشم، عیوب انکساری و نسخه خوانی

سطح: جزوه دوره مقدماتی تنظیم: هانیه ناجی اصفهانی سال انتشار: تابستان ۱۳۹۴
۱۵ / ۰۷ / ۱۳۹۵
1234

عینک های آفتابی، استانداردها و لزوم کاربرد فیلترهای محیطی مناسب

سطح: جزوه دوره مقدماتی تدوین: مهندس عاطفه عجمی سال انتشار: تابستان 1394