استفاده از لیزر برای سردکردن اجسام در ۶ دقیقه

۲۰۱۷-۰۴-۱۲ ۲۳_۰۷_۵۷-ساخت لنزهای تماسی هوشمند با نانو دستگاه کششی - Microsoft Word
ساخت لنزهای تماسی هوشمند با نانو دستگاه کششی
۲۳ / ۰۱ / ۱۳۹۶
nabina
نبود آمار دقیق از نابینا و کم‌بینایان در ایران
۱۱ / ۰۲ / ۱۳۹۶

استفاده از لیزر برای سردکردن اجسام در ۶ دقیقه

NikeGlasses3-750x500

استفاده از لیزر برای سردکردن اجسام در ۶ دقیقه

معمولاً انتظار داریم که لیزرها باعث سوزاندن چیزی شوند یا یک وسیله را داغ کنند، اما برخلاف تصور ما لیزرها می‌توانند برای سرد کردن اجسام نیز مورد استفاده قرار بگیرند. از لیزرها برای سرد کردن اجسام در عرض تنها ۶ دقیقه استفاده می‌شود. با یک شعاع مستقیم نور می‌توان اجسام را به سرعت و با دقت دمایی بسیار زیادی سرد کرد. خلاصه روند کار به این ترتیب است که در آزمایشگاه با تنظیم یکسری فرکانس‌های خاص می‌توان حرکت اتم‌ها را آهسته کرد به جای این که سرعت آن‌ها را افزایش داد، لذا اتم‌ها انرژی و دمای خود را از دست می‌دهند و به سرعت سرد می‌شوند. سرد کردن به وسیله لیزر به دفعات در آزمایشگاه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. نمونه‌های آزمایشگاهی کوچک با استفاده از لیزرهای سرد کننده به دمای نزدیک به صفر درجه می‌رسند و محققان از این ابزار به منظور کاهش دمای اجسام تا دمای چند میلیونیوم بالاتر از صفر مطلق استفاده می‌کنند. این دماها باعث وقوع رخدادهای خیلی عجیب فیزیکی همچون چگالش بوز-اینشتین می‌شوند، ضمن این که امکان بررسی فرآیندهای مختلف فیزیکی را برای دانشمندان مهیا می‌کنند.