امکان خواندن ذهن از روی مردمک ها

۲۰۱۷-۰۸-۲۸ ۱۷_۵۰_۲۷-horizontweb - Windows Photo Viewer
ﻃﺮاﺣﯽ اﭘﺘﯿﮑﯽ ﯾﮏ ﻋﺪﺳﯽ اﮐﺴﯿﮑﻮن
۰۶ / ۰۶ / ۱۳۹۶
۲۰۱۷-۰۸-۲۹ ۰۹_۵۴_۰۶-pexels-photo-265087 - Windows Photo Viewer
برای فروش بیشتر چگونه بنویسیم؟
۰۷ / ۰۶ / ۱۳۹۶

امکان خواندن ذهن از روی مردمک ها

۲۰۱۷-۰۸-۲۹ ۰۹_۴۸_۴۵-۱ - Windows Photo Viewer

معنی یک کلمه کافی است تا یک واکنش را در مردمک ما برانگیزد. هنگامی که ما کلمه ای با معنی مرتبط با روشنایی ( مثل خوشید، درخشش و …) را می خوانیم یا می شنویم، مردمک های ما منقبض می شوند دقیقا مثل زمانی که ما با مقدار زیادی نور مواجه شده باشیم. بر عکس این هنگامی رخ خواهد داد که کلمه ای مرتبط با تاریکی ( شب، تاریکی و … ) شنیده یا خوانده شود. این یافته ها افق جدیدی جهت فهم بهتر چگونگی پردازش زبان در مغز را در اختیار ما قرار می دهند. در هنگام برخورد با یک کلمه، مردمک ها به دنبال فعالیت مغز، شروع به گشاد شدن می کنند (در زمانی بین ۰ تا ۰/۵ ثانیه). هنگامی که از این فاز فعال شدن اولیه گذر کنیم، مردمک ها تنگ می شوند (در زمانی بین ۰/۵ تا ۲ثانیه). جالب است بدانید که اندازه مردمک ها، به وسیله ی کلماتی که مضمون روشنایی را تداعی می کنند نیز برانگیخته می شوند. هنگامی که ما کلمه ای مرتبط با روشنایی را می خوانیم مردمک ها کوچکتر از موقعی می شوند که ما کلمه ای مرتبط با تاریکی می خوانیم (در زمانی بین ۱ تا ۳ ثانیه). این یافته ها در ۱۴ ژوئن ۲۰۱۷ توسط محققانی از آزمایشگاه روانشناسی شناختی (NRS/ AMU) و دانشگاه گرونیگن هلند در Psychological Science به چاپ رسید.

پژوهشگران نشان دادند که اندازه مردمک صرفاً به روشنایی اشیاء قابل رویت وابسته نیست، بلکه به روشنایی تداعی شده به وسیله ی کلماتی که نوشته یا تکلم می شوند نیز وابسته است. آنها می گویند که مغز ما به صورت خودکار تصاویر ذهنی از کلمات خوانده یا شنیده شده می سازند. برای مثال به جای خورشید، “ گلوله روشن در هوا” در ذهن مجسم می شود. این طور تصور می شود که این تصاویر ذهنی دلیل کوچک تر شدن مردمک ها هستند، به این معنا که انگار فرد، واقعا در حال نگاه کردن به خورشید است.

این مطالعه جدید سوالات مهمی را پیش روی ما قرار داده است. آیا این تصاویر ذهنی برای فهم معنای کلمات ضروری اند؟ و یا برعکس، آیا صرفاً این یک رخ داد جانبی از پردازش زبان در مغز ما است و هنگامی رخ می دهد که سیستم عصبی فرد به دلیل خواندن یا شنیدن کلمات، اقدام به یک واکنش طبیعی برای موقعیت مورد نظر می کند؟ به عبارت ساده تر، تصاویر ذهنی ایجاد شده که باعث تغییر سایز مردمک ها می شوند، می توانند بخش مهمی از فرآیند پردازش کلمات در مغز باشند و یا تنها واکنش های ناخودآگاهی باشند که مغز برای مواجه شدن با شرایط محیطی تداعی شده توسط معنای این کلمات، آن ها را ایجاد می کند. جهت پاسخ به این سوالات، محققان می خواهند آزمایش های خود را با تغییر پارامتر های زبانی دنبال کنند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *