تعریف شکست نور

۲۰۱۷-۱۲-۱۵ ۱۸_۱۷_۲۸-Shakhes - PowerPoint
علل نابینایی چشم که شما نمیدانستید!
۲۴ / ۰۹ / ۱۳۹۶
۲۰۱۷-۱۲-۱۵ ۱۸_۴۴_۵۲-Shakhes - PowerPoint
مدیریت استرس در اداره
۲۴ / ۰۹ / ۱۳۹۶

تعریف شکست نور

۲۰۱۷-۱۲-۱۵ ۱۸_۲۱_۲۰-Shakhes - PowerPoint

به انحراف نور، زمانی که از یک محیط شفاف وارد محیط شفاف دیگری می شود، شکست نور می گویند.

علت شکست نور چیست؟

علت شکست تغییر سرعت نور است. سرعت نور در هوا ۳۰۰ هزار کیلومتر در ثانیه است حال آنکه این سرعت در محیط های دیگر نظیر آب و شیشه کاهش یافته و به ترتیب به ۲۲۵ هزار و ۱۲۵ هزار کیلومتر در ثانیه می رسد. این اختلاف سرعت ناشی از جنس محیط است که پدیده شکست نور را ایجاد می کند.

معنی شکست نور چیست؟

معنی شکست نور

در پدیده شکست نور، بسته به غلظت محیط ها یکی از دو حالت زیر رخ می دهد:

  • اگر نور به محیطی غلیظ تر وارد شود، پرتو نور به خط عمود بر سطح جدا کننده دو محیط نزدیک می گردد. شکل زیر چنین شرایطی را به تصویر کشیده است. همان طور که ملاحظه می کنید. نور به خط عمود نزدیک شده است. زاویه r را زاویه شکست نور و زاویه D را زاویه انحراف نور می نامند.

معنی شکست نور

  • اگرنور به محیطی رقیق تر وارد شود، پرتو نور از خط عمود دور می گردد. به زاویه شکست نور(r) و زاویه انحراف نور (D) در شکل زیر دقت کنید. در این حالت زاویه شکست بزرگتر از زاویه تابش است.

معنی شکست نور

  • لازم به ذکر است که اگر نور به طور عمود بر سطح جداکننده دو محیط بتابد، بدون شکست وارد محیط دوم می گردد.

شکست نور در منشور:

برای فهمیدن مسیر پرتو نور در منشور، ابتدا لازم است ساختار منشور را بشناسیم.

منشور جسمی شفاف است که قاعده ای مثلثی شکل و دو وجه غیر موازی دارد. در بحث شکست نور در منشور فرض بر این است که محیط درون منشور غلیظ تر از محیط بیرون باشد. لذا هنگامی که یک پرتو نور تک رنگ به وجه منشور برخورد می کند، نور از مسیر اولیه منحرف شده و هنگام خروج نیز مجددا می شکند و به قاعده منشور نزدیک می شود. یعنی در منشور نور دو بار می شکند یک بار هنگام ورود به منشور و بار دوم هنگام خروج از آن.

مسیر شکست نور در منشور

پاشندگی نور در منشور:

میزان شکست نور در منشور با توجه به رنگ نور متفاوت است. مثلا میزان شکست منشور برای نور قرمز کمتر از نور آبی است. به فرآیند جداسازی نورهایی با رنگ های متفاوت در منشور، پاشندگی نور می گویند.

طیف نور سفید چیست؟

نور سفید از ۷ رنگ تشکیل شده است که عبارتند از بنفش، نیلی، سبز، قرمز، نارنجی، زرد و آبی و اصطلاحا به آن ها طیف سفید نور می گویند.

نیوتن اولین دانشمندی بود که موفق به جداسازی طیف سفید نور شد. وی برای این کار باریکه ای از نور سفید را به طور مایل به وجه یک منشور تاباند و پرتوهای خروجی را روی یک پرده سفید مشاهده کرد و به رنگ های سازنده نور سفید و میزان شکست منشور برای هر رنگ پی برد.

میزان شکست نور برای هر رنگ نور به صورت زیر است:

بنفش> نیلی> آبی> سبز> زرد> نارنجی> قرمز

پاشندگی نور در منشور       طیف نور سفید