عیوب انکساری و تعیین نمره عینک

structrx1
آشنایی با عینک های ایمنی و ورزشی
۱۷ / ۰۶ / ۱۳۹۷
کروماتوگرافی
نور گرمایی و کاربردهای آن
۱۷ / ۰۶ / ۱۳۹۷

عیوب انکساری و تعیین نمره عینک

adimo1

عیوب انکساری دلیل اصلی مراجعه بیماران به اپتومتریست ها و چشم پزشکان است . در واقع اغلب وقتی اظهار می کنم که بینایی خوبی نداریم به نوعی گرفتار عیب انکساری هستیم .

اینکه ما می توانیم جهان اطراف را ببینیم به دلیل شکست نور در داخل چشم ماست . عیوب انکساری نوعی اختلال اپتیکی است که مانع فوکوس شدن مناسب نور در داخل چشج و به دنبال آن تاری دید می شود.شایع ترین عیوب انکساری شامل نزدیک بینی، دوربینی و آستیگاتیسم است .

عیوب انکساری معمولا با عینک و یا Contact Lens اصلاح می شود ولی با لیزیک و یا دیگر اعمال جراحی اصلاحی بینایی نیز می توان آنها را به صورت دایمی اصلاح نمود(که اصطلاحا همان جراحی ریفرکتیو است)

چگونه نور به چشم ما می رسد؟

برای دیدن ما به نور احتیاج داریم.البته تا زمانی که به تمامی خصوصیات متفاوت مختلف نور پی نبرده ایم ایده ی درستی نیز از مسیر نور نخواهیم داشت.

یک شعاع نورانی بسته به محیطی که وارد آن می شود ممکن است بازتاب یافته،منعکس شده و یا در داخل محیط خمیده و یا جذب شود.وقتی نور به آب یا به یک عدسی می رسد خمیده شده و یا برمیگردد.قسمت های مختلف چشم خواص انکساری متفاوتی شبیه به آب و یا لنز دارند و می توانند شعاع های نورانی را تا رسیدن به یک کانون دقیق نقطه ای بشکنند تا تصویر واضحی را تشکیل دهند.

  • بازتاب نور در چشم

بیشترین بازتاب زمانی اتفاق می افتد که نور به عدسی دارای انحنا و تمیز برخوردخورد کند.عدسی طبیعی چشم قابلیت خم کردن شعاع های نور را دارد.حتی این ویژگی را سیستم اشکی و مایع داخلی چشم نیز دارا می باشند.

چگونه می بینیم؟

مراحل دیدن زمانی شروع می شود که نور با برخورد به اجسام تا حدی بازتاب شده و به چشم ما می رسد.بهترین دید زمانی است که این تصویر کاملا روی شبکیه چشم تشکیل شود.شبکیه چشم بافتیست در پشت چشم که سلول های حساسه آن شبیه سلول های فیلم دوربین عکاسی تصاویر را ثبت می کند.و توسط سلول های عصبی چشم به مغز می فرستند.

همانند دیافراگم دوربین های عکاسی، مردمک چشم انداره خود را نسبت به نور تغییر می دهد تا میزان نور تابیده شده به قرنیه را کنترل کند.

مردمک چشم در شرابط تاریک باز شده و در شرایط پرنور بسته می شود .

  • تاخیر مردمک چشم

عوامل عیوب انکساری

میزان دید چشم انسان به سه عامل بستگی دارد :

۱)   طول کلی چشم

۲)   انحنای قرنیه

۳)  انحنای عدسی داخل چشم

  • طول چشم : اگر طول چشم بیش از حد معمول باشد نور قبل از رسیدن به شبکیه فوکوس می شود که باعث نزدیک بینی می گردد.اگر چشم از حد معمول کوتاهتر باشد نور دیرتر فوکوس شده و باعث دوربینی می شود .
  • انحنای قرنیه : اگر قرنیه انحنا و کروی بودن خود را از دست دهد نور دیگر به صورت معمول در چشم نمی شکند.به این شرایط خاص آستیگماتیسم می گویند.چشم ممکن است با آستیگماتیسم و یا بدون آن دچار دوربینی یا نزدیک بینی شود .
  • انحنای عدسی چشم : اگر عدسی چشم به دلایل محتلف دارای شیب غیر معمولی باشد در این حالت نزدیک بینی ایجاد می شود و اگر هم از حد معمول بیشتر تخت باشد دوربینی را ایجاد می کند .