مبانی ساخت عینک های طبی

آشنایی با سیستم اپتیکی چشم، عیوب انکساری و نسخه خوانی
۱۵ / ۰۷ / ۱۳۹۵
بانک اطلاعاتی فعالان اپتیک ایران
۱۸ / ۱۱ / ۱۳۹۵

مبانی ساخت عینک های طبی

سطح: دوره مقدماتی

تنظیم: محمدعلی انصاری نکو – جعفر انصاری نکو

سال انتشار: ۱۳۹۴