چگونه نسخه عینک خود را بخوانید ؟

۲۰۱۸-۰۲-۲۱ ۰۷_۵۸_۴۸-Shakhes - Microsoft PowerPoint
یک آزمایش ساده برای اندازه‌گیری هوش
۰۲ / ۱۲ / ۱۳۹۶
structrx1
آشنایی با عینک های ایمنی و ورزشی
۱۷ / ۰۶ / ۱۳۹۷

چگونه نسخه عینک خود را بخوانید ؟

-What-does-your-eye-prescription-mean-

حال که اپتومتریست و یا چشم پزشک نسخه عینکی به شما داده، احتمالا به شما می گوید که نزدیک بینی، دوربینی و شاید هم استیگماتیسم دارید.

حال این اعدادی که در شماره نسخه شده می بینید به چه معناست ؟ و کلمات مخففی مانند CYL, SPH, OS و OD به معنی چیست ؟

این نوشتار به شما کمک می کند که نسخه عینک را بطور کامل درک نموده و وقتی اقدام به خرید عینک می کنید بتوانید بطور دقیق در مورد شماره ای که قرار است برای شما توسط عینک ساز ساخته شود، بحث نمایید .

منظور از ODو OS چیست ؟

اولین کار برای فهمیدن آنچه در شماره عینک دیده می شود ، اطلاع از دو کلمه اختصار OD و OS است . دو حرف OD کوتاه شده دو کلمه  oculus dexter  به معنای چشم راست و دو حرف OS کوتاه شده دو کلمه   oculus sinister به معنای چشم چپ است.

گاهی در نسخه عینک نیز دو حرف OU دیده میشود که کوتاه شده دو کلمه  oculus uterque  به معنای ؛ دو چشم؛ است.

 گرچه استفاده از این کلمات اختصار لاتین بطور سنتی در اغلب نسخه های عینک استفاده می شود، بعضی از چشم پزشکان چشم راست را ( RE (Right Eye  و چشم چپ را با ( LE (Left Eye نشان می دهند .

حتما توجه کرده اید که اطلاعات مربوط به چشم راست ( OD) در نسخه عینک همیشه قبل از اطلاعات مربوط به چشم چپ ( OS) می آید تا از هرگونه اشتباه ناخواسته در تجویز و ساخت عینک جلوگیری شود .

ODو OS

اصطلاحات دیگر در نسخه عینک 

در نسخه عینک اصطلاحات و کلمات اختصار دیگری دیده می شود. این موارد شامل :

اسفر (Sphere) (SPH) : که همان شماره اسفر است که بر اساس دیوپتر اندازه گیری شده و مقدار نزدیک بینی و  دور بینی آن چشم را نشان می دهد . اگر علامت اسفر (-) باشد نزدیک بین و اگر (+) بوده و یا اصلا علامتی نداشته باشد دوربین هستید.

کلمه اسفر بدان معناست که اصلاح نزدیک بینی و یا دوربینی شما بصورت کروی و یا اسفریک بوده و یا اصلاح شماره در تمامی استواهای چشم برابر است

سیلندر(cylinder) ( استوانه ) ( CYL) : این عدد نشان دهنده مقدار آستیگماتیسم است. اگر در این قسمت از شماره چشم چیزی نوشته نشده باشد بدین معناست که یا شما اصلا آستیگماتیسم ندارید و یا آستیگماتیسم شما انقدر کم است که نیازی به اصلاح آن با عینک نیست .

۱۱۱۱

استواهای چشم اغلب با روی هم انداختن یک الگوی نقاله بر روی سطح جلویی قرنیه مشخص می شود . استوای ٩٠ درجه استوای عمودی و استوای ١٨٠ درجه استوای افقی قرنیه است .

اصلاح آستیگماتیسم بدین معنی است که پاور اصلاح آستیگماتیسم اسفریک نبوده و بجای آن شکل ان طوری است که در یک استوا هیچ پاوری را اعمال نمی کند واستوای عمود بر آن حداکثر قدرت اصلاح را برای اصلاح استیگماتیسم اعمال می کند .

علامت قبل از شماره آستیگماتیسم ممکن است (-) به معنای استیگماتیسم نزدیک بینی و یا (+) به معنای اصلاح استیگماتیسم دوربینی باشد. در نسخه عینک همواره شماره مربوط به استیگماتیسم بعد از شماره مربوط به دوربینی و یا نزدیک بینی می آید.

محور( Axis) این عدد استوایی را نشان می دهد که در آن استوا هـیچ گونه پاوری برای اصلاح آستیگماتیسم اعمال نمی شود . محور با عددی بین ١ تا ١٨٠ درجه نشان داده می شود. عدد ٩٠ نشان دهنده استوای عمودی و عدد ١٨٠ نشان دهنده استوای افقی است.  اگر در نسخه عینک عددی برای سیلندر نشان داده شده باشد، حتما عددی که نشان دهنده محور آن استیگماتیسم باشد نیز وجود دارد که البته قبل ازآن یک علامت  “x” نیز وجود خواهد داشت . محور (axis) استو ایی را نشان می دهد که ٩٠ درجه با استوایی که بیشترین پاور آستیگماتیسم را اعمال می کند فاصله دارد .

عدد افزوده ( Add) : عدد افزوده پاوری است که به قسمت پایینی لنز های چند کانونی اضافه می شود تا پیر چشمی بیمار را اصلاح کند. عددی که در این قسمت از شماره عینک نشان داده می شود همواره عددی مثبت است حتی اگر علامت (+)  ای نیز قبل ازآن وجود نداشته باشد . بطور کلی این عدد بین ۷۵/۰ تا ٣ متغیر بوده و برای هر دو چشم  مساوی است .

منشور (Prism ) : این عدد مقدار منشور موجود در عینک را نشان می دهد و بر اساس دیوپتر منشور (“p.d.” یا با علامت مثلثی که قبل از عدد می آید) نشان داده می شود و موید عددی است که برای جبران انحراف مختصر چشم ها لازم است اعمال شود ولی در تعداد بسیار کمی از نسخه های عینک به این عدد بر می خوریم.  مقدار منشور یا با سیستم متریک و یا بصورت کسری ( مثلا ۵/۰ یا ۲/۱ ) و جهت آن با توجه به قاعده یا اینکه ضخامت بیشتر در کدام لبه منشور باشد نشان داده می شود . به اختصار جهت منشور بدین نحو نشان داده می شود :

قاعده به بالا = BU ، قاعده به پایین = BD ، قاعده به داخل= BI یا به سمت بینی و قاعده به خارج = BO یا به سمت گوش نشان داده می شود .

مقدار اسفر ، سیلندر، و افزوده یا اد به دیوپتر نشان داده میشود . ای اعداد، اعداد اعشاری بوده و معمولا به فواصل ۲۵/۰ نشان داده می شوند . عدد محور عددی بین ١ تا ١٨٠ بوده و تنها محل استوای نسخه را نشان می دهند ودر واقع یک پاور انکساری محسوب نمی شوند . اگر پاور منشور بصورت  دسیمال نشان داده شود تنها بصورت عدد نشان داده خواهد شد، مثلا ۵/۰

نمونه ای از نسخه یک عینک

شاید کمی گیج شده باشید . با یک مثال نکاتی را که پیش از این گفته شد با هم مرور می کنیم ؛

در اینجا نمونه ای از یک نسخه عینک را می بینید :

در اینجا ، پزشک ٢-  نمره اسفر برای اصلاح نزدیک بینی ، و در چشم راست تجویز نموده است. هـیچ آستیگماتیسمی تجویز نشده و عددی برای آستیگماتیسم و یا محور ملاحظه نمی کنید. پزشک به این عدد اسفر، ٢ نمره به عنوان افزوده و یا اد اضافه نموده است.

برای چشم چپ ١- نمره اسفر برای نزدیک بینی و ۵/۰- نمره سیلندر برای اصلاح آستیگماتیسم بیمار در محور ١٨٠ درجه تجویز نموده و مشابه چشم چپ ٢ نمره اد نیز به عدد اسفر اضافه می شود تا وضعیت عینک پیرچشمی بیمار نیز روشن شود .

در این نسخه مقدار ۵/۰ نمره منشور در هر چشم تجویز شده است . در چشم راست ، منشور قاعده به پایین ودر چشم چپ منشور قاعده به بالا است .

نسخه عینک همان نسخه کنتاکت لنز نیست 

نسخه عینک با نسخه کنتاکت لنر فرق دارد. نسخه عینک فقط برای خرید عینک می تواند مورد استفاده قرار گیرد. در این نسخه موارد خاصی که برای تهیه کنتاکت لنز لازم است منظور نشده است ، مواردی که لازم است پس از یک معاینه مخصوص برای تجویز کنتاکت لنز روشن شود .

۱۱

یک دلیل که نسخه عینک با نسخه کنتاکت لنز تفاوت دارد این است که عینک در فاصله ای دورتر از کنتاکت لنز در مقابل چشم قرار می گیرد. همین فاصله تا حدی بر روی شماره لنزی که قرار است دقیقا روی قرنیه قرار گیرد تاثیر می گذارد .

علاوه بر اطلاعات موجود در نسخه عینک ، نسخه کنتاکت لنز حاوی انحنای قاعده ( base curve ) سطح پشتی کنتاکت لنز ، قطر لنز ، و مشخصات مربوط به کارخانه و برند لنز است .

علاوه بر این وقتی بهنگام تجویز بهترین پاور کنتاکت لنز ، کمی در نسخه عینک دستکاری می شود. علت انست که عینک در فاصله ای حدود ١٢ میلی متری چشم قرار می گیرد ولی کنتاکت لنز دقیقا روی قرنیه کار اصلاح شماره چشم را انجام می دهد . نسخه دقیق کنتاکت لنز بعد از معاینه فیتینگ کنتاکت لنز و بررسی پزشک از این نظر که چه لنزی با چه انحمنا و شخصاتی مناسب چشم شماست تجویز می شود .

منبع  : Allaboutvision.com