۳ میلیون و ۱۰۰ هزار کودک زیرپوشش طرح بینایی سنجی بهزیستی قرار گرفتند

۲۰۱۷-۰۵-۰۲ ۱۶_۱۰_۴۴-۲۰۱۷-۰۵-۰۲ ۱۶_۰۸_۴۸-۲۰۱۷-۰۵-۰۲ ۱۶_۰۶_۵۱-lsv-eye-issues-diseases-hero-image - Win
آسیب های مختلف بینایی در بهار
۱۲ / ۰۲ / ۱۳۹۶
۲۰۱۷-۰۵-۰۲ ۱۶_۳۳_۵۸-kids-playing-video-games - Windows Photo Viewer
تأثیر ۸ ساعت بازی ویدئویی روی بینایی کودکان
۱۲ / ۰۲ / ۱۳۹۶

۳ میلیون و ۱۰۰ هزار کودک زیرپوشش طرح بینایی سنجی بهزیستی قرار گرفتند

۲۰۱۷-۰۵-۰۲ ۱۶_۲۸_۴۷-Cute-little-asian-boy-doing-vision-test - Windows Photo Viewer

مینو رفیعی اظهار داشت: تنبلی چشم چنانچه در سن سه تا ۶ سالگی تشخیص داده نشود مشکلات جبران ناپذیری را برای کودکان به وجود می آورد. وی تصریح کرد: همچنین اگر تنبلی چشم در سن کودکی درمان نشود ممکن است به نابینایی فرد منجر شود. وی ادامه داد:  بینایی سنجی باید در سن سه تا ۵ سال کامل انجام شود زیرا در این مدت کره ی چشم درحال رشد است. وی بیان کرد: تنبلی چشم اگر به موقع تشخیص داده شود قابل درمان است و اگر از زمان خودش گذشته باشد غیر قابل درمان است. معاون دفتر پیشگیری از معلولیت های بهزیستی کشور گفت: بهزیستی سیستان و بلوچستان به دلیل عدم استقبال پزشکان حتی یک مرکز ژنتیک غربالگری ندارد. رفیعی اظهار داشت: راه اندازی مرکز ژنتیک غربالگری در سیستان و بلوچستان با توجه به اینکه ازدواج فامیلی در این استان رواج دارد بسیار حائز اهمیت است. وی افزود: با توجه به پهناوری سیستان و بلوچستان لازم و ضروری است که این استان حداقل پنج مرکز ژنتیک داشته باشد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ۲۰۱۷-۰۵-۰۲ ۱۶_۱۵_۳۸-۱ - Windows Photo Viewer

وی بیان کرد: دانشگاه علوم پزشکی زاهدان باید با اداره کل بهزیستی سیستان و بلوچستان در خصوص راه اندازی مرکز ژنتیک همکاری های لازم را داشته باشد تا مردم این استان بیشتر از این در زحمت و مشقت قرار نگیرند. وی ادامه داد: دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با توجه به امکاناتی که در اختیار دارد می تواند بخش قابل توجهی از نیازهای مردم سیستان و بلوچستان را در خصوص راه اندازی و تجهیز مراکز ژنتیک در این استان انجام دهد. معاون دفتر پیشگیری از معلولیت های بهزیستی کشور گفت: خیران عزیز می توانند در زمینه راه اندای مراکز ژنتیک غربالگری در سیستان و بلوچستان که یکی از ضرورت های اصلی و حیاتی این استان است همکاری های لازم را با بهزیستی داشته باشند. رفیعی اظهار داشت: مراکز ژنتیک غربالگری اگر در سیستان و بلوچستان راه اندازی شود مشکلات ناشی از معلولیت های جسمی و ذهنی به حداقل خواهد رسید. وی بیان کرد: یک میلیون و ۱۰۰ هزار کودک در سال گذشته غربالگری شنوایی شدند که از این تعداد سه هزار کودک با اختلالات شنوایی روبه رو بودند. وی افزود: غربالگری شنوایی باید در سن ۳ تا ۵ سال انجام شود زیرا علت های ناشنوایی در این سالها متفاوت است. وی افزود: ۲۴۰ مرکز مشاور ژنتیک در کشور وجود دارد که از این تعداد تنها ۲۳ مرکز دولتی و بقیه آنها توسط بخش خصوصی اداره می شوند.