بخش معلومات عمومی

۱۳ / ۰۲ / ۱۳۹۶
۲۰۱۷-۰۵-۰۳ ۱۱_۱۴_۴۲-۳ - Windows Photo Viewer

ﮐﺎرﺷﯿﻔﺘﮕﯽ؛ﺑﯿﻤﺎری ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ

ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮدازان در زﻣﯿﻨﻪ اﻋﺘﯿﺎد، ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ اﻋﺘﯿﺎد و اﺷﺘﯿﺎق ﻓﺮاوان ﺑﻪ ﮐﺎر، ﻧﺎﺷﯽ از ﺷﯿﻔﺘﮕﯽ ﻓﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر اﺳﺖ. آنها اﯾﻦ اﻓﺮاد را ﺧﻮدﺷﯿﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ. ﺧﻮدﺷﯿﻔﺘﮕﯽ (Narcissism) رﯾﺸﻪ در واژه ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﻧﺎرﺳﺴﯿﻮس دارد. ﻧﺎرﺳﺴﯿﻮس […]
۱۲ / ۰۲ / ۱۳۹۶
۲۰۱۷-۰۵-۰۲ ۱۹_۰۹_۲۰-beautiful-woman-green-eye-long-lashes-false-extremely-36108847 - Windows Photo V

ترفندهایی برای بزرگتر نشان دادن چشمها

سایه  بیشتر ما می دونیم که کانسیلر برای صورت یه ناجی واقعیه، اما افراد خیلی کمی هستن که میدونن سایه چشم میتونه بعضی اوقات فوراً شما رو نجات بده. سایه ای با رنگ روشن انتخاب کرده و مقدار خیلی کمی […]
۱۲ / ۰۲ / ۱۳۹۶
۲۰۱۷-۰۵-۰۲ ۱۹_۰۶_۲۸-۱ - Windows Photo Viewer

مصرف انگور نقش مهمی در سلامت چشم ایفاء می کند

انگور از جمله میوه های محبوب در تاریخ بوده و در طب سنتی هم درباره ی فواید آن بحث های زیادی صورت گرفته است. انگور فواید زیادی دارد و حتی در فشار خود می تواند تأثیر مثبت داشته باشد. امروزه […]
۱۲ / ۰۲ / ۱۳۹۶
۲۰۱۷-۰۵-۰۲ ۱۹_۰۱_۵۶-۱ - Windows Photo Viewer

ساز و کار کسب وکار شما چیست؟

استارت‌آپ نوع ویژه‌ای از شرکت است که بسیار مورد توجه قرار می‌گیرد (مخصوصاً در دنیای فناوری). استارت‌آپ یک مکان جادویی است. استارت‌آپ جایی است که در آن هزینه‌ها مشکل شخص دیگری است؛ جایی که در آن چیز مزاحمی به عنوان […]
۱۲ / ۰۲ / ۱۳۹۶
۲۰۱۷-۰۵-۰۲ ۱۸_۵۴_۲۱-۱ - Windows Photo Viewer

ارائه خدمات به مشتریان را هیجان انگیز کنید

آیا می‌دانید چرا ارائه خدمات به مشتریان هیجان‌انگیز است؟ امروزه عملکرد این خدمات مانند تور ماهیگیری بزرگی است تا رسانه‌های اجتماعی را از شایعات منفی علیه شما پاکسازی کند. خدمات به مشتریان به‌دلیل توانایی پذیرفتن و گوش دادن مطالب نظیر […]
۱۱ / ۰۷ / ۱۳۹۵
بی-انگیزگی-در-کارکنان

بی انگیزگی کارکنان خود را متوقف کنید

بی انگیزگی کارکنان خود را متوقف کنید اغلب شرکت ها اشتباه عمل می کنند. آنها به جای آنکه سعی کنند تا به کارکنان خود انگیزه بدهند، باید از بی انگیزه شدن کارکنان خود جلوگیری کنند. تعداد زیادی از پرسنل وقتی […]