بخش معلومات عمومی

۱۱ / ۰۷ / ۱۳۹۵
eat-food

تماشای تلویزیون هنگام صرف غذا ممنوع

تماشای تلویزیون هنگام صرف غذا ممنوع صرف غذا همراه با تماشای تلویزیون یا مرور سایت ها، پیام ها و تصاویر در گوشی همراه، امروزه به نوعی رفتار و عادت در میان برخی افراد و خانواده ها تبدیل شده است؛ رفتار […]