بخش اپتیک

۲۳ / ۰۱ / ۱۳۹۶
۲۰۱۷-۰۴-۱۲ ۲۳_۰۷_۵۷-ساخت لنزهای تماسی هوشمند با نانو دستگاه کششی - Microsoft Word

ساخت لنزهای تماسی هوشمند با نانو دستگاه کششی

ساخت لنزهای تماسی هوشمند با نانو دستگاه کششی تیمی از محققان استرالیایی در حال کار بر روی دستگاهی هستند که نور را تا حدی دستکاری می‌کند که بتواند رنگ های خاص را فیلتر کرده و به عنوان لنز تماسی هوشمند […]