مقالات پربازدید

۰۶ / ۰۷ / ۱۳۹۵
1598753

معضل آلودگی نوری چقدر جدی است؟

آلودگی نوری از‌ جمله پدیده‌های مخرب زیست ‌‌محیطی سده حاضر به شمار می‌رود. نتایج پژوهش‌های جدید نشان می‌دهد یک سوم جمعیت زمین در معرض ابتلا به عوارض سوء‌آلودگی نوری قرار دارند. آن دسته از اجرام آسمانی که پیشتر با چشم […]