جزوه های آموزشی

۲۶ / ۰۹ / ۱۳۹۷
نور-،چشم-،عینک

نور ، چشم ،عینک

تنظیم: هانیه ناجی اصفهانی – جعفر انصاری نکو سال انتشار: ۱۳۹۷ چاپ دوم
۲۶ / ۰۹ / ۱۳۹۷
ضرورت-عینک-آفتابی

عینک های آفتابی ، ضرورت و محافظت

تالیف و گرد آوری : مریم کارگر راضی
۱۵ / ۰۷ / ۱۳۹۵
123

مبانی ساخت عینک های طبی

سطح: دوره مقدماتی تنظیم: محمدعلی انصاری نکو – جعفر انصاری نکو سال انتشار: ۱۳۹۴
۱۵ / ۰۷ / ۱۳۹۵
12345

آشنایی با سیستم اپتیکی چشم، عیوب انکساری و نسخه خوانی

سطح: جزوه دوره مقدماتی تنظیم: هانیه ناجی اصفهانی سال انتشار: تابستان ۱۳۹۴
۱۵ / ۰۷ / ۱۳۹۵
1234

عینک های آفتابی، استانداردها و لزوم کاربرد فیلترهای محیطی مناسب

سطح: جزوه دوره مقدماتی تدوین: مهندس عاطفه عجمی سال انتشار: تابستان 1394