تماس با ما

تلفن های تماس

88811904-5  /  88315247  /  88315304

88315534  /  88315618 /  88313729

تلفن همراه: 162 91 43-0912  /  دورنگار: 88307643

سامانه پیام کوتاه: 1000088811905

پست الکترونیک

kavoshgaroptic@yahoo.com

info@kavoshgaroptic.com

نشانی دفتر نشریه

خیابان مطهری ، خیابان مفتح ، خیابان مرزبان نامه ، شماره 27 ، واحد 4

صندوق پستی: 3365-15815

کد پستی: 1588866341

کاوشگر در شبکه های اجتماعی instagram telegram